Loading posts...
  • Värpinge Gård, studentboende och lägenheter

    50 st smålägenheter i kulturhistorisk miljö. Återvunnen tegel och de gamla ladornas mått och volymer i modern tolkning. Etagelägenheter i två plan med yteffektiva lösningar. Tävlingsvinst i inbjuden tävling. Bjartmar & Hylta…