[twocol_one]

Från rekonstruktion och bevarande till nybyggnation i kulturmiljöer

Bjartmar & Hylta Arkitekter arbetar med byggnadsvård och kulturmiljöer åt privatpersoner, företag och kommuner. Vi har arbetat med byggnadsvård i över 20 år både som projekterande arkitekter, projektledare och entreprenörer. Våra byggnadsvårdsprojekt har en bredd i sitt innehåll som spänner från rekonstruktion och bevarande till nybyggnation i kulturmiljöer och bokstavligt talat från koja till slott.

Kulturarv som bygger broar

Kulturarvet bidrar till att göra vår gemensamma historia begriplig, och ger individen en ökad insikt om identitet och ursprung. Det är en kvalitet i sig att kunna möta kulturmiljöer i det dagliga livet och en förutsättning för kommande generationer att förstå sin plats i tiden. Kulturmiljöer och byggnadsvård bygger broar som sammanlänkar dåtiden med nutid och framtid och är identitetsskapande både för medborgare och företag.

Nybyggnation i kulturmiljöer

Kontoret arbetar mycket med nybyggnation i kulturhistoriska miljöer där vi ritar utifrån de regionala särdragen och landskapsrummets rumsliga uppbyggnad som utgångspunkt. Vi eftersträvar att våra byggnader samspelar med den framvuxna rumsliga strukturen och lämnar ett avtryck som förstärker och förtydligar omgivande bebyggelse och grönstruktur. Husen ska spegla sin samtid med en arkitektur som kan avläsas i framtiden. Hus vars proportioner, material och detaljer samspelar med såväl den historiska kontexten som nutid.

Vår styrka inom byggnadsvården

Med våra specialkunskaper inom arkitekturhistoria, gamla byggnadsmaterial, byggnadsfysik och byggteknik i kombination med ett starkt rumsligt, strukturellt och gestaltningsmässigt tänkande, har vi de bästa verktygen för att läsa av en gammal byggnad eller kulturmiljö. Därigenom kan vi utveckla och anpassa dem till nya ändamål och verksamheter utan att dess unika befintliga kvalitéer och historia går förlorade.

Samarbete och medlemskap

I nära samarbete med konstruktörer specialiserade på byggnadsvård och antikvarier tar vi oss an byggnadsvårdsprojekt utifrån byggnadens och kulturmiljöns unika förutsättningar.

 

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Gammal glasveranda
Gammal skola med glasveranda som renoverats och byggts om varsamt till kontor och bostad.
Gammal lada
Loge med bibehållen patina ska bli lokal för fest, utställningar och kurser. Kök för matlagningsteam till företag mfl.
Orangeri
Nytt orangeri i anrika Tivoliparken, Kristianstad där de gamla fönsterna från stadens rivna gasverk återanvändes och formade gestaltningen. Byggnadens placering i parken med en öppen välkomnande mur mot det stora öppna parkrummet. Tävlingsvinst inför Kristianstads 400-årsjubileum.
Beställare: Kristianstad kommun.
Nybyggnation i kulturhistorisk miljö
Stångby Kyrkby, komplettering av en byggnad i en av riksintresse kulturhistoriska miljö. I:a pris i tidningen Hus&Hems tävling ”Årets Hus”. Juryns motivering: Ett hus byggt på skånsk tradition men med en självklar modern identitet.

Svenska ByggnadsvardsforeningenBEVIS

Bjartmar & Hylta Arkitekter är styrelsemedlemmar i BEVIS (Byggnadsvård i Skåne) medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen samt internationellt certifierade passivhusexperter.

[/twocol_one_last]