[twocol_one]

Vad vi kan erbjuda våra kunder

Bjartmar & Hylta Arkitekter ser till att du som beställare – i en komplex och svåröverblickbar plan- och byggprocess med nutida myndighetskrav och enormt utbud av material/tekniska lösningar – får det du förväntar dig både av gestaltningsidén, sunt/hållbart byggande och av kostnaden så att ditt projekt blir precis så bra som du tänkt dig – och bättre! Våra uppdragsgivare som är kommuner, företag, förvaltare och privatpersoner får en unik kompetens som spänner från interiör och färgsättning till bostadsområde och masterplan, från byggnadsvård till modern nyskapande arkitektur.

Erfarenhet, affärsmässighet och ansvar

Över 20 års erfarenhet från branschen har gett oss en gedigen kompetens och affärsmässighet i vårt utövande och vi åtar oss uppdrag i hela Sverige. Vi tar ansvar från första skissförslag, genom hela plan- och byggprocessen, upprättar förfrågningsunderlag och bygghandlingar och är din partner tills projektet är färdigt.

Samhällsintresse och bostadspolitik

Vår kompetens spänner från inredningar till utredningar och upprättande av detalj och masterplaner. Utöver ett stort samhällsintresse och engagemang håller vi oss särskilt uppdaterade vad det gäller bostadspolitik och infrastruktur för att bistå våra kunder på bästa sätt. Bjartmar & Hylta Arkitekter samarbetar prestigelöst med uppdragsgivare, byggare, projektörer och installatörer för att finna lösningar som optimerar projektet till satta kostnadsramar så att de arkitektoniska och gestaltningsmässiga avsikterna kan fullföljas.

Publicering och tävlingar

Kontoret publiceras regelbundet med projekt i tidskrifter och böcker i Sverige och utomlands både vad det gäller byggnadsvård och moderna hus. Tävlandet är en del av vår verksamhet där vi deltar såväl i allmänna inbjudna arkitekttävlingar som markanvisningstävlingar i partnerskap med fastighetsbolag.

Programvaror, utbildning, utbildare och föreningsengagemang

Vi ritar och projekterar med de senaste programvarorna från bl.a. Autodesk och Adobe. Kontoret fortbildar sig regelbundet inom programvaror, byggnadsvård, hållbart byggande mm. Vi är även knutna till arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Vi är styrelsemedlemmar i BEVIS, Byggnadsvård i Skåne, medlemmar i Svenska Byggnadsvårdsföreningen samt internationellt certifierade passivhusexperter.

Tid och rum

Tack vare bredden på våra projekt och vår långa erfarenhet från vitt skilda gestaltningsuppdrag inser vi hur allt hänger ihop på de mest oväntade sätt och hur arkitekturen lever sitt eget liv genom tid och rum. Vi ritar nyskapande arkitektur utifrån en byggnadstradition och ett kulturarv. Det är ett demokratiskt förhållningssätt med respekt och ansvar för många människors byggande och arbete genom århundranden som vi vill föra vidare i en globaliserad värld med nya förutsättningar, teknik och möjligheter !

Bredd, närvaro och grundfilosofi

Vår enkla idé är att alltid genom starkt engagemang och närvaro i ditt projekt utveckla en hållbar arkitektur som tål tidens tand, alltid med människan i centrum. Denna grundfilosofi tar vi med byggnader, master och detaljplanearbete, byggnadsvård och i synnerhet olika former av vård, rehab och LSS-boende. Med lika stor skärpa och fokus från en övergripande helhet till detaljer arbetar vi för en uttrycksfull, koncentrerad och hållbar arkitektur.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Som byggherre och uppdragsgivare behöver du arbetsro, det får du med Bjartmar & Hylta Arkitekter som partner. Vi hjälper dig genom plan- och byggprocessen.
Som byggherre och uppdragsgivare behöver du arbetsro, det får du med Bjartmar & Hylta Arkitekter som partner. Vi hjälper dig genom plan- och byggprocessen.
Vår kompetens spänner från inredningar till utredningar och upprättande av detalj och masterplaner.
Vår kompetens spänner från inredningar till utredningar och upprättande av detalj och masterplaner.
Vår kompetens spänner från inredningar till utredningar och upprättande av detalj och masterplaner. Kontoret håller sig uppdaterade vad det samhället   i stort och bostadspolitiken i synnerhet.
Kontoret håller sig uppdaterade vad det samhället i stort och bostadspolitiken i synnerhet.
Kontoret publiceras regelbundet: här med ett sommarhus representerat i "Scandinavische Einfach" av Thomas och Jon Steinfeldt.
Kontoret publiceras regelbundet: här med ett sommarhus representerat i “Scandinavische Einfach” av Thomas och Jon Steinfeldt.
Bjartmar & Hylta Arkitekter med tävlingsbidrag i inbjuden tävling inför Pildammsparkens 100-årsjubileum 2014, Malmö kommun.
Bjartmar & Hylta Arkitekter med tävlingsbidrag i inbjuden tävling inför Pildammsparkens 100-årsjubileum 2014, Malmö kommun.
Tävlingsvinst, nytt orangeri i Tivoliparken, Kristianstad inför stadens 400-årsjubileum 2014.
Tävlingsvinst, nytt orangeri i Tivoliparken, Kristianstad inför stadens 400-årsjubileum 2014.

[/twocol_one_last]