Kristianstads Nation “Krischan” i Lund

Byggprojektet kommer att korta de långa väntetiderna för att få ett rum på nationen och ge fler möjlighet att delta i det social liv ett nationsboende innebär. Bjartmar & Hylta Arkitekter deltar även i arbetsgruppen mellan Kristianstads, Helsingkronas och Sydskånskas nation för utformandet av en gemensam innergård mellan nationshusen. Innergården ska innehålla en öppet torg med uteserveringar, vatten och aktivitetsmöjligheter.  Den gemensamma innergården bidrar till vision Campus Lund som framtagits gemensamt av Akademiska Hus, Lunds Universitet och Lunds kommun för att skapa en internationellt attraktiv universitetsmiljö kring Lunds Tekniska Högskola samt att lösa bostadsbristen. I visionen ingår förtätning av LTH samt att skapa en stadsgata av Tornavägen som nationen vetter mot. Kristianstads nations utbyggnad kommer att fördubbla antalet rum till ca 100 st totalt med traditionellt korridorsboende, compactlägenheter och kompisboende. Arkitekturen och gestaltningen av volymerna kommer att ha sin utgångspunkt utifrån hur det förhåller sig till ett attraktivt nutida studentboende och social studiemiljö. Nationens omgestaltning och nya volymer samt Övre Tornas arbete med en gemensam innergård kommer att förtydliga campuskänslan på LTH, förstärka exponeringen mot nya stadsgatan Tornavägen och sist men inte minst ge Campus Lund en historia och tidsdatering med sitt balkongprickiga 50-talshus. Byggprojekten bidrar till att skapa en interanationell attraktiv universitetsmiljö.

http://www.sydsvenskan.se/lund/tre-studentnationer-satsar-pa-utbyggnader/

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta, Elin Larsson
Beställare: Kristianstads Nation

FAKTA:
BTA är 4920 m2 innehållande studentboende, restaurang och sammanträdesrum / administration