Pildammsparken

Pildammsparken

Vi har haft nöjet att tillsammans med Ateljé Landskap ( http://www.ateljelandskap.se ), i ett parallellt uppdrag, utveckla delar av Pildammsparken där bland annat en ny besökspaviljong och ny bro över stora dammen ingår.

Pildammsparken, Malmös stolthet, anlades i samband med Baltiska utställningen som nästa år firar 100-årsjubileum.

”Med tanke på Pildammsparkens särställning som en av nordeuropas vackraste nyklassicistiska parker förväntas deltagarna ha en mycket god känsla för kulturhistoriska anläggningar i allmänhet och parkhistoria i synnerhet ”.

Ur Malmö stads program för utveckling av Pildammsparken.

Adress: Pildammsparken, malmö