Glindret

Glindret

En dynamisk träbyggnad, målad med falurödfärg i en nordskånsk skogsbacke! Huskroppen följer backens höjdlinje och vänder sig som en solfjäder med vistelserummen kök/allrum mot trädgården i sydväst. Med sin variation i volymer skapar den långsträckta “knäckta” byggnaden spännade rum både ute och inne. Knäckningen i huset återkommer i husets ryggrad, den korridoren som sträcker sig längs hela husets längd. Korridoren matar den privata delen av huset samtidigt som den kommunicerar med de gemensamma ytorna med dörrar och invändiga fönster. De gemensamma rummen ligger i solfjäderns topp och vetter ut mot trädgården i väster. I solfjäderns djup tas backen upp med nivåskillnader som tillför en dynamik och tydlighet mellan husets olika delar. En uteplats med utskjutande tak som skydd för både sol och regn avlutar huset i det sydvästra hörnet.

Adress: Örkeljunga kommun
Medverkande: Ulrika Bjartmar, Maria Modéer, Mårten Hylta