Gamla Lokstallarna

Gamla Lokstallarna

Förslag till att bevara och utveckla gamla lokstallarna i Lund utifrån ett helhetsgrepp över den samlade stadsmiljön. Fastigheten norr om lokstallsfastigheten och tillika hörntomten i kvarteret är tänkt att bebyggas och bilda en helhet med lokstallarna. Syftet är att bevara lokstallsbyggnaderna som en del av det avtryck som en tidig industrialism satte i den dåvarande stadens utkant längs med järnvägen: armaturfabriken, mejeriet, lokstallarna mfl. Utgångspunkten har varit att det är en självklar förutsättning för en rik stadsmiljö att bevara och utveckla byggnader som denna med äldre tegel, gjutjärnsfönster mm, som har en ärlig patina och därför en stark historia att berätta. För att säkra kopplingen mellan lokstallarna och Lunds centrum föreslås ett modernt tillägg tillsammans med de återställda lokstallsbyggnaderna som ger en helhet som både är historisk och visionärt framåtblickande. I förslaget bebyggs grannfastigheten Hardebergabanan 4, idag parkeringsplats. Nybyggnationen fungerar som fond till lokstallarna för att lyfta fram och förtydliga dem och fungerar också stadsbyggnadsmässigt som en samlande kraft i den rumsliga och spretiga hörnan av kvarteret. Med tillägget på Hardebergabanan 4 byggs det vidare på den tradition som modernister som Bernt Nyberg, Klas Anselm, Bengt Edman mfl formade.

Adress: Lokstallarna, Lund
Medverkande: Mårten Hylta, Ulrika Bjartmar, Per Björkeroth, Niklas Emgård, Gunilla Emgård
Beställare: Darjac Fastighet