Henkelstorp

Henkelstorp

Genom att följa terrängen och med väl valda fasadmaterialet i norrländsk kärnfuru och mjukt gröna fönsterbågar samt sedumtak smälter huset väl in i den kuperade skogstomten. Köket ligger några trappsteg högre än resten av huset vilket ger en god överblick mot vardagsgsrummet och tomten. För en familj i trädgårds och anläggningsbranschen var två entreér med mycket tillhörande förvaring ett måste. Tvättstuga och entreérna ligger samlade och samtliga har god kontakt med köket för en smidig vardags familjelogistik. Nivåskillnaderna på tomten har inspirerat till en öppen planlösning i två etager och det asymmetriska öppna sadeltaket  på umgängesdelen ger takhöjd och rymd på rätt ställe. Huset är lätt vinklat så att ögat slipper korridorskänsla inomhus. Från köket ser man ner över vardagsrummet från en balustard. Hus och trädgård är intimt förbundna genom de många fönsterdörrarna.

Adress: Henkelstorp, Kävlinge kommun
Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta