Värpinge

Fortsatta fasadstudier efter tävlingsvinsten i Värpinge. Återvunnen tegel från de rivna längorna, svarttjärad /slamfärg på träfasader, snickerier i svart och senapsgult. Taket blir svart cembonit. Muren mellan husen är befintlig och skall bevaras. Tillgängligheten har fått ok och brand är på väg att lösa sig. Vårdträdet på kullerstensgården bevaras.