Paviljong i Pildammsparken

Vi har haft nöjet att tillsammans Ateljé Landskap ( http://www.ateljelandskap.se/) i ett parallellt uppdrag utveckla delar av Pildammsparken, där bland annat en  ny besökspaviljong och ny bro över stora dammen ingår.

Pildammsparken, Malmös stolthet, anlades i samband med Baltiska utställning som nästa år firar 100 års jubileum.

” Med tanke på Pildammsparkens särställning som en av nordeuropas vackraste nyklassicistiska parker förväntas deltagarna ha en mycket god känsla för kulturhistoriska anläggningar i allmänhet och parkhistoria i synnerhet ”  ,  Malmö stads program för utveckling av Pildammsparken

Se hela förslaget under ” byggnader ”

Paviljong-bild

 

plan

Paviljong