Loading posts...
  • Orangeri Tivoliparken, Kristianstad

    Tävlingsvinst våren 2013 som nu är förverkligad. Återvunna fönster från numera rivna gamla gasverket får leva vidare i ett nytt sammanhang. Växthuset ger möjlighet till förkultivering av fröer till Hälsoträdgården. Det förlänger säsongen…