Björkelund

Med varsam hand har den hundraåriga gården Björkelund fått nytt liv och innehåll. En ny glasveranda, entré på gaveln och frontespis mot gårdsplanen har gestaltats för att passa husets ursprungliga tidsdatering och volymer. Med glasverandan möjliggjordes direktkontakt med trädgård. En ny rymligare entré på gaveln löste problemet med en trång vardagsentré och frigjorde yta invändigt som förtydligade den invändiga rumsordningen. Frontespisen fick in ljus och rymd till vinden. Nu finns här boende och möjlighet för konferens och gemensam matlagning.

Medverkande: Ulrika Bjartmar, Mårten Hylta
Beställare: Björkelunds logi & trädgård