Vinst markanvisningstävling i Hjärup

Vinst i markanvisningstävling i Hjärup beläget mellan Malmö och Lund. 20-25 st lägenheter och 2100 m2 BTA. Lägenheterna längs nya Parkallén får en magnifik utsikt över Hjärupsparken. Fasader mot parken får ett sobert och elegant uttryck, fasader mot innergård ett mer lekfullt och fritt formspråk. Husvolymer med en enkel och rationell husstomme får variation av omväxlande takfotshöjder och vertikala fasadfält i olika tegel och putskulörer, avgränsade med stuprör.

FASAD DETALJ

Fasadutsnitt

HJÄRUPSSLÄTT

Hjärupsslättens fältindelningar

HJÄRUP-TEGEL

Kulör på de vertikal fasadfälten med inspiration från Hjärupsslättens olika årstider

FASAD MOT GÅRD

Exempel fasad mot innergård

HJÄRUP ILLUSTRATION

Fasadexempel mot Parkallén och innergård