Studentboende

Bjartmar & Hylta Arkitekter har just avslutat programarbetet med Kristianstads nations i Lund planerade nya studentboende. Som programsekreterare och utredande arkitekter hade vi även hand om samordningen av systemlösningar  VVS, el, brand, akustik, trafik, restaurang / storkök, konstruktion, ljud / bild. Dialogen med nationens medlemmar, såväl studenter som seniorer, var konstruktiv med många utvecklande synpunkter som förde projektet framåt !

program-161007-9program-161007-7