Bostadsrätter Gamla Sockerbruket, Staffanstorp

Kvarteret i anslutning till gamla sockerbrukets kontorslänga i Staffanstorp börjar ta form. Totalt blir det ca 70 st lägenheter i varierande storlekar i kvarteret som blir första byggnation i den helt nya stadsdelen ” Sockerstan ” i Staffanstorp där nybyggnation och förtätning ska samsas med gamla Sockerbruksbyggnader i klassisk skånsk röd tegel.